Aanmelden website Stade-advies.nl

Stade Advies BV is een landelijk opererend adviesbureau voor maatschappelijke ontwikkeling dat op een breed vlak een bijdrage wil leveren aan de kwaliteit van samenleven. Stade Advies onderscheidt zich door grote veldkennis, realistische adviezen en betrokken adviseurs.

Linkbox

Deze adviseurs werken onder andere mee aan verbetering van welzijnsbeleid, leefbaarheid en veiligheid, subsidie- en inkoopbeleid, jeugdbeleid, stedelijke vernieuwing, openbaar bestuur, zorg en maatschappelijk ondernemerschap.

Ze doen dat door middel van advisering, beleidsimplementatie, onderzoek, coaching, interim management, scholing en training. Onze opdrachtgevers zijn overheden, maatschappelijke ondernemingen en vrijwilligersorganisaties. Met dit formulier kunt u uw website aanmelden zodat wij deze als link kunnen opnemen onder ‘interessante websites’. Aanmelden website…De-Schrijverette

Artikel marketing

Artikelen plaatsen