Wet DBA verantwoordelijkheid van zzp’er én opdrachtgever

Zzp’er en opdrachtgever geven samen invulling aan overeenkomsten

Terwijl nu, onder het regime van de VAR, de meeste verantwoordelijkheid en financiële gevolgen van overeenkomsten tussen opdrachtgevers en zzp’ers bij de zzp’er ligt, zal dat met de invoering van de wet DBA, veranderen. Vanaf 1 mei, met een overgangsperiode van 1 jaar zal de verantwoordelijkheid voor de opdrachtgever groter worden. De opdrachtgever gaat een grotere rol spelen bij de invulling van de overeenkomst. Als beide partijen volgens de goedgekeurde overeenkomst werken, lopen zij geen risico op naheffingsaanslagen of boetes.

De Belastingdienst

Met de nieuwe wet DBA, deregulering beoordeling arbeidsrelatie, werken zzp’er en opdrachtgever samen volgens vooraf goedgekeurde overeenkomsten. Goedgekeurd door de Belastingdienst. Zo wordt het risico op naheffingsaanslagen en boetes hopelijk tot het minimum teruggedrongen, als het aan staatsecretaris Eric Wiebes ligt. Het zal nog moeten blijken, maar voorlopig ligt er een schone taak voor zzp’ers, opdrachtgevers, intermediairs en de Belastingdienst. Mocht de Belastingdienst, na alle inspanningen toch een dienstverband vaststellen, zijn in de toekomst zowel opdrachtgever en zzp’er samen verantwoordelijk.
De Belastingdienst is druk bezig in samenwerking met externe organisaties verschillende modelovereenkomsten op te stellen. Op basis daarvan hoeft een opdrachtgever geen loonheffingen in te houden en te betalen. Zzp’ers en ondernemingen kunnen die overeenkomsten  downloaden en gebruiken.

3 categorieën modelovereenkomsten

Zzp’ers, opdrachtgevers, intermediairs of andere belangenorganisaties kunnen ook zelf overeenkomsten opstellen en vooraf ter beoordeling voorleggen aan de Belastingdienst.
Voorlopig zien we een verdeling in 3 categorieën:

1. De algemene overeenkomst, vaak opgesteld door externe partijen, soms samen met de Belastingdienst. Hiermee zijn bijna alle arbeidsrelaties, waarbij geen sprake is van een dienstbetrekking, gedekt.
2. De voorbeeldovereenkomsten voor beroepsgroepen en/ of bedrijfssectoren. Sectoren en belangenorganisaties kunnen deze voorleggen en ter inzage geven aan degene die hier mee willen werken. Ze zijn bedoeld voor zzp’ers en opdrachtgevers die volgens de voorwaarden van de betreffende branche of beroepsgroep werken.
3. De individuele overeenkomst. Individuele zzp’ers en opdrachtgevers kunnen deze overeenkomsten voorleggen aan de Belastingdienst ter goedkeuring.

Gezamenlijke verantwoordelijkheid

Natuurlijk is er vanuit verschillende hoeken kritiek op de nieuwe wet. Belangenorganisaties en vakbonden zetten vraagtekens bij de wet DBA. Zo is men bang dat de regeldruk juist zal toenemen, terwijl staatssecretaris Wiebes juist het tegenovergestelde wil bewerkstelligen. Ook is er vrees dat de Belastingdienst te makkelijk zal omspringen met het goedkeuren van overeenkomsten en is de werkwijze bij veel partijen nog niet geheel duidelijk en is de roep om uitleg aanwezig.
Eén ding is zeker, de wet DBA is er en de zzp’er zal samen met de opdrachtgever de handen ineen moeten slaan, in plaats van de bij de pakken neer gaan zitten. De grote groep zzp’ers in ons land wordt als maar groter en bestaat uit hard werkende, getalenteerde en passievolle mensen, waar opdrachtgevers in deze tijd niet meer om heen kunnen. Daarom is samen verantwoordelijkheid dragen, samen invulling geven en ook samen zorg dragen voor een helder ondernemerschap een goede zaak.

Meer ZZP & MKB nieuws…


De-Schrijverette

Artikel marketing

Artikelen plaatsen