Wetsvoorstel pensioenregeling zzp’ers in bijstand aangenomen

“Ook zzp’ers verdienen goede oude dag”

De Tweede Kamer heeft dinsdag met algemene stemmen een wetsvoorstel van staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangenomen. Een nieuw wetsvoorstel dat het pensioenvermogen van zzp’ers  in de bijstand beschermt. Het streven is de wet 1 januari 2016 in werking te laten treden.

Rust

Het nieuwe wetsvoorstel pensioenregeling biedt zzp’ers, die onverhoopt in de bijstand raken rust., ze hoeven niet langer eerst hun pensioen op te eten. ”Ook zzp’ers verdienen een goede oude dag. Met dit wetsvoorstel regel ik dat zij geld opzij kunnen zetten. En dat zij later niet worden geconfronteerd met een grote inkomensterugval,” alsdus Klijnsma. Sinds 1 januari hoefde dat al niet meer, maar dat was nog een tijdelijke regeling, nu is er dus een definitief wetsvoorstel.

Afspraken

De bescherming geldt tot een pensioenvermogen van 250.000 euro en tevens is in het wetsvoorstel een maatregel opgenomen die ervoor zorgt dat werknemers die zzp’er zijn geworden meer tijd krijgen om te beslissen of ze gebruik willen maken van een mogelijkheid om te blijven deelnemen aan het pensioenfonds van hun oude baas. In het voorstel wordt een vaste termijn van negen maanden voorgesteld.
Ook wijzigt dit wetsvoorstel de zogenaamde ‘vrijlating van inkomsten uit arbeid’ in de Participatiewet. Dat betekent dat een deel van de inkomsten uit werk niet verrekend wordt met de bijstandsuitkering. Momenteel mogen gemeenten deze vrijlating alleen toekennen voor maximaal zes aaneengesloten maanden. Om tijdelijk en deeltijdwerk vanuit de bijstand te stimuleren mogen die zes maanden straks ook worden opgeknipt en los van elkaar worden toegekend.

Meer ZZP & MKB nieuws…


De-Schrijverette

Artikel marketing

Artikelen plaatsen