'Onverzekerd zijn reëel risico in Wet Aanpak Schijnconstructies'

De Wet Aanpak Schijnconstructies, die per 1 januari 2016 ingaat, regelt dat er geen verrekeningen meer mogen plaatsvinden op het wettelijk minimumloon. Dat is nu nog wel mogelijk. MKB-Nederland en VNO-NCW steunen daarom de motie van Tweede Kamerlid Anne Mulder (VVD) waarin wordt bepleit dat voor bonafide werkgevers en sociale werkbedrijven een uitzondering wordt gemaakt op dit inhoudingenverbod. Daarmee wordt bijvoorbeeld de problematiek van onverzekerd zijn en van wanbetaling van de zorgpremie tegengegaan.
Meer ZZP & MKB nieuws…


De-Schrijverette

Artikel marketing

Artikelen plaatsen