'Meer aandacht voor cybersecurity in onderwijs nodig'

Het advies van de Cyber Security Raad (CSR) om kinderen een digitaal vaardigheidsbewijs te laten halen, vindt weerklank bij MKB-Nederland en VNO-NCW. De ondernemersorganisaties wijzen op het belang de kennis van cybersecurity in onze maatschappij te vergroten. Daarnaast draagt aandacht in het onderwijs voor digitale veiligheid bij aan de groei van het aantal cybersecurity professionals, die hard nodig zijn om de Nederlandse interneteconomie te versterken én veilig te houden.
Meer ZZP & MKB nieuws…


De-Schrijverette

Artikel marketing

Artikelen plaatsen