Infographic: hoe regelt de zzp’er zijn financiering bij groei?

Zzp’er zoekt financiering van 6,5 miljard euro

AMSTERDAM – De zzp’er wil graag groeien door te investeren in eigen kennis, capaciteit en marketing, en is daarvoor op zoek naar een groeifinanciering van in totaal 6,5 miljard euro. Dat blijkt uit onderzoek van ZZP Barometer onder 823 zzp’ers in opdracht van online kredietplatform Spotcap.

De grote meerderheid van de zzp’ers (91%) heeft groeiambitie, met of zonder personeel. Een deel van de zzp’ers (46%) geeft aan de gewenste groei niet te kunnen bewerkstelligen zonder financiering. Dit deel heeft gemiddeld bijna 14.000 euro per persoon nodig om deze groei wel te realiseren. De zzp’er wil deze financiering met name inzetten voor het uitbreiden of vergaren van kennis (40%), het opschalen van capaciteit in de vorm van mankracht (20%) of het gebruik van een (vergroot) marketingbudget (15%).

Alternatieve financiering

“Er is een grote discrepantie tussen de financieringsbehoefte van zzp’ers en de daadwerkelijke voorziening daarin. Alternatieve financieringsvormen zullen een belangrijke rol gaan spelen in het vervullen van de financieringsbehoefte van zzp’ers. Het is zaak dat de bekendheid van alternatieven wordt verhoogd,” aldus Niels Turfboer, directeur van Spotcap in Benelux en het Verenigd Koninkrijk.

Investering uit eigen middelen

Bij gebrek aan vertrouwen in het aantrekken van een externe financiering via traditionele partijen als banken, verwacht en overweegt de zzp’er vooral eigen middelen (83%) aan te boren om de groeiambitie te verwezenlijken. Crowdfunding (16%), een banklening (14%) of een investeerder (13%) volgen op ruime afstand. De zzp’er denkt aan laatste aan het gebruik van een rekening-courantkrediet (8%), een kredietunie (4%) of een online kredietplatfom (2%).

Over het onderzoek

De resultaten zijn tot stand gekomen op basis van een online enquête van ZZP Barometer onder een representatieve steekproef van 823 zzp’ers in Nederland en zijn bedoeld om meer informatie, kennis en transparantie te brengen voor en over de meer dan 1 miljoen zzp’ers die Nederland kent (CBS, september 2015). De onderzoeksresultaten zijn verwerkt in een infographic (download PNG-versie):

Meer ZZP & MKB nieuws…


De-Schrijverette

Artikel marketing

Artikelen plaatsen