Afschaffing VAR en invoering zzp-modelovereenkomsten uitgesteld tot 1 april 2016

Invoering Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties uitgesteld tot 1 april

De afschaffing van de VAR en invoering van de Wet Deregulering Arbeidsrelaties (DBA) zal niet per 1 januari 2016 worden doorgevoerd. Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft aangegeven dat het jaar 2016 zal dienen als overgangsperiode, waarin zzp’ers en opdrachtgevers de tijd krijgen hun werkwijze aan te passen op de nieuwe situatie, die per 1 april 2016 in zal gaan. In deze overgangsperiode zal de Belastingdienst niet handhaven, maar toezicht houden en waarschuwen.
Uit onderzoek van ZZP Barometer bleek eerder dat zzp’ers, opdrachtgevers en de Belastingdienst niet voldoende voorbereid zijn op de invoering van de wet per 1 januari 2016, en dat drie op de vier zzp’ers vreest zijn opdracht(en) te verliezen:

Opstelling zzp-belangenbehartigers

Henk Wesselo, voorzitter van FNV Zelfstandigen, gaf aan zijn steun voor het wetsvoorstel in te trekken, als staatssecretaris Wiebes niet met een transitieregeling zou komen. Zijn opstelling heeft er – in combinatie met enkele andere factoren – voor gezorgd dat de staatssecretaris wel aanpassingen moest doorvoeren in zijn initiële plan.

Zzp-intermediairs toch veilig

Een tweede, belangrijke ontwikkeling is het ter beschikking stellen van een generieke zzp-modelovereenkomst ten behoeve van het tussenkomstmodel, waar intermediairs van gebruik kunnen maken bij het bemiddelen van zzp’ers, freelancers en interim professionals. Eerder leek het erop dat staatssecretaris Wiebes de zzp-intermediairs buitenspel wilde zetten, hetgeen dreigde meer dan 100.000 zzp-opdrachten op de tocht te zetten.

Meer ZZP & MKB nieuws…


De-Schrijverette

Artikel marketing

Artikelen plaatsen