Infographic: hoe groot is de zzp-economie?

Bruto ZZP Product (bzp) bedraagt 62,5 miljard euro

BEEMSTER – Het Bruto ZZP Product* (bzp) bedraagt 62,5 miljard euro. Daarmee is de zzp-economie, bestaande uit 1.008.000 actieve zzp’ers (CBS, mei 2015) met een gemiddelde jaaromzet van 60.994,50 euro, goed voor 9,4% van het bruto binnenlands product (bbp) van Nederland, dat vorig jaar 662,8 miljard euro bedroeg. Dat blijkt uit onderzoek van ZZP Barometer in samenwerking met IT-Staffing.

De zzp’er verdient gemiddeld 68,18 euro per uur en zijn gemiddelde jaarwinst is 36.960,74. De zzp’er draait jaarlijks 894,6 facturabele uren, waarmee hij 48,9% facturabel is. De zzp’er heeft de ambitie zijn uurtarief (+8,2%), omzet (+14,8%), winst (+24,9%) en aantal facturabele uren (+6,1%) te laten stijgen.

Mannelijke zzp’er verdient meer

Het uurtarief van de mannelijke zzp’er ligt een stuk hoger (+9,7%) dan dat van zijn vrouwelijke collega-zzp’ers. Daarentegen werken vrouwelijke zzp’ers veel minder facturabele uren dan mannelijke zzp’ers (-26,3%). De vrouwelijke zzp’ers hebben wel de ambitie om het gat in uurtarief te dichten, maar wensen niet het gat in aantal facturabele uren te overbruggen. Bij starters is opvallend dat zij doorgaans een te hoog uurtarief kiezen, want deze daalt na het eerste jaar (-3,9%). Het uurtarief stijgt slechts marginaal dankzij ervaring: +1,7% in de eerste 5 jaar.

Hoogopgeleide zzp’er draait minder uren

Hoe hoger opgeleid de zzp’er is, des te minder facturabele uren hij draait. Dientengevolge is de zzp’er met een MBO- of MTS-opleiding de enige die graag minder facturabele uren draait, in tegenstelling tot iedere andere zzp’er. De universitair opgeleide zzp’er verdient bijna twee keer zoveel als zijn collega-zzp’er met een MBO- of MTS-opleiding (74,4%). Bovendien valt op dat zzp’ers met een BV een veel hoger tarief hanteren dan zzp’ers met een eenmanszaak (+28,5%). De jaaromzet van zzp’ers met een BV is daarom ook hoger (+37,2%), al is de jaarwinst juist lager (-14,1%).

Zorg en ICT meest lucratief

De zorg- (68,7%) en ICT-sector (65,7%) zijn het meest lucratief wat betreft winstpercentage. De bouw- (40,8%) en technieksector (45,0%) zijn de minst lucratieve sectoren voor zzp’ers. Zzp’ers in de techniek (1.369,3), bouw (1.121,3) en ICT (1.052,0) draaien veruit het hoogste aantal facturabele uren, terwijl zzp’ers in het onderwijs (627,9) en de MarCom (678,5) juist het laagste aantal uren draaien. De gemiddelde uurtarieven in de ICT (77,05 euro), de zakelijke dienstverlening (75,39 euro) en het onderwijs (73,17 euro) zijn het hoogst, en die in de bouw (48,09 euro) en techniek (51,42) veruit het laagst.

Uurtje, factuurtje heeft voorkeur

Verreweg het grootste gedeelde van de zzp’ers rekent voornamelijk met zijn opdrachtgevers af op basis van “uurtje, factuurtje” (72,2%) en wordt dus per uur betaald. De zzp’er kijkt vooral naar de opdracht en naar zichzelf om zijn uurtarief te bepalen. Slechts vier op de tien zzp’ers kijkt bij tariefbepaling naar de concurrentie. Tenslotte kijkt de zzp’er niet of nauwelijks naar het gewenst of noodzakelijk inkomen: slechts één op de tien zzp’ers laat zich hierdoor leiden bij het bepalen van zijn tarief.

* = het bzp is de indicator van ZZP Barometer die het gemiddelde inkomen van alle zzp’ers in Nederland aangeeft

Over het onderzoek

De resultaten zijn tot stand gekomen op basis van een online enquête onder een representatieve steekproef van 1.469 zzp’ers in Nederland en zijn bedoeld om meer informatie, kennis en transparantie te brengen voor en over de meer dan 1 miljoen zzp’ers die Nederland kent (CBS, mei 2015). Dit zzp-onderzoek is tot stand gekomen in samenwerking met IT-Staffing, kennispartner van ZZP Barometer op het gebied van “Opdrachten & tarieven”. IT-Staffing is de grootste detacheerder voor zelfstandige professionals (zp’ers) in de IT. De onderzoeksresultaten zijn verwerkt in een infographic (download PNG-versie):

Lees meer: Infographic: hoe groot is de zzp-economie? (bron: zzpbarometer.nl)
Meer ZZP nieuws…


De-Schrijverette

Artikel marketing

Artikelen plaatsen