Advertentie op Speurders.nl

Speurders-nlSpeurders.nl is de grootste, gratis vraag- en aanbodsite van Nederland, waar u sneller, makkelijker en veiliger (oude en nieuwe) producten en diensten kunt kopen en verkopen. Gratis adverteren en bereik snel een groot publiek.

Linkbox

Tips bij adverteren:

Een pakkende titel helpt bij de verkoop van je product. Vermeld in de titel relevante details zoals: merk, kleur, afmetingen, prijs en materiaal. Zie meer schrijftips…

  • Geef in de advertentietekst een volledige beschrijving van je product.
  • Vermeld de belangrijkste informatie van jouw product waarin je van anderen onderscheidt.
  • Maak je tekst persoonlijk. Mensen kopen een product bij je omdat het verhaal achter het product hen aanspreekt.
  • Maak gebruik van correct Nederlands. Advertenties met spelfouten worden als meer onbetrouwbaar beschouwd.
  • Zorg ervoor dat je tekst kort en bondig is. Maak gebruik van bulletpoints en alinea’s.
  • Gebruik toegankelijke taal, vermijd jargon en moeilijke woorden. Iedereen moet de tekst kunnen lezen.
  • Zorg ervoor dat je tekst goed loopt, zodat je advertentie snel gelezen kan worden.

MEER SCHRIJFTIPS VOOR BETERE RESULTATEN OP INTERNET…


De-Schrijverette

Artikel marketing

Artikelen plaatsen