Werk en eigen bedrijf: dit verandert er per 1 januari 2017

Wat brengt 2017 voor werkend Nederland?

Twee nieuwe regelingen zijn in de ijskast gezet: de Belastingdienst zal komend jaar de omstreden Wet DBA tegen schijnconstructies niet handhaven en de stemming over een wetsvoorstel over uitfasering van het pensioen in eigen beheer voor directeur-grootaandeelhouders is onlangs uitgesteld.

Wel worden enkele aftrekposten wat opgerekt en mag je jezelf als eigenaar van een startup een lager loon uitkeren. Verder mogen ondernemers wat meer inleggen voor hun Fiscale Oudedag Reserve en voor sommige investeringen meer aftrekken.

Een overzicht van alle maatregelen voor 2017.

Geen handhaving Wet DBA

Op 1 mei is de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) afgeschaft: een papiertje dat opdrachtgevers van zzp’ers duidelijkheid gaf of ze loonheffingen moesten inhouden en afdragen. Daarvoor in de plaats trad de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) in werking, die schijnzelfstandigheid zou moeten tegengaan.

Al vanaf het begin was er veel kritiek op die nieuwe wet. Staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën heeft onlangs aangekondigd dat de Belastingdienst in elk geval tot 1 januari 2018 de wet niet gaat handhaven. Hierdoor riskeren zzp’ers en opdrachtgevers voorlopig geen boete of naheffing van de Belastingdienst. In de tussentijd zal de wet nog eens onder de loep worden genomen.

Aftrekposten iets opgerekt

Voor ondernemers bestaan er diverse interessante aftrekposten voor investeringen. Er zijn drie smaken: de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA), de energie-investeringsaftrek (EIA) en de milieu-investeringsaftrek.

…zoals de KIA

De KIA is het meest bekend. Deze is bedoeld voor ondernemers die kleine tot middelgrote investeringen doen. Komend jaar gaat de bovengrens om voor aftrek in aanmerking te komen omhoog van 311.242 euro naar 312.176 euro. Ook sommige aftrekbedragen en grensbedragen gaan iets omhoog, waardoor je wellicht een wat hoger bedrag kunt aftrekken van je winst. De bedrijfsmiddelen waarin je investeert moeten wel in aanmerking komen voor deze aftrekpost.

…en de EIA

De energie-investeringsaftrek (EIA) is bedoeld om investeringen in energiebesparende bedrijfsmiddelen of in duurzame energie te stimuleren. Het aftrekpercentage voor de EIA daalt komend jaar van 58 procent naar 55,5 procent. Het is de bedoeling dat dit percentage de komende jaren nog verder daalt.

Net als volgend jaar kom je alleen in aanmerking voor deze aftrekpost bij investeringen boven de 2.500 euro. De bovengrens blijft ook gelijk, op 120 miljoen euro. Welke investeringen hiervoor in aanmerking komen, kun je checken op deze website.

De Milieu-investeringsaftrek (MIA), gericht op investeringen in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen, blijft ongewijzigd.

Ook andere bekende aftrekposten, zoals de zelfstandigenaftrek (waar veel discussie over is geweest), de starters- en stakingsaftrek veranderen niet. Dat geldt ook voor de mkb-winstvrijstelling.

De aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk (S&O) gaat iets omhoog, van 12.484 euro naar 12.522 euro. Als je in een of meer van de vijf voorafgaande kalenderjaren geen ondernemer was en bij jou in die periode niet meer dan tweemaal de S&O-aftrek is toegepast, wordt de aftrek verhoogd met 6.264 euro. Dat is een iets hoger bedrag dan dit jaar (6.245 euro).

Hogere inleg FOR

De Fiscale Oudedag Reserve (FOR) is een bedrag dat je als ondernemer in mindering mag brengen op de winst. Over dit bedrag hoef je geen belasting te betalen tot je jouw bedrijf beëindigt. Net als in 2016 kun je komend jaar 9,8 procent van je winst gebruiken voor de FOR. Wel neemt de maximale inleg iets toe, van 8.774 euro naar 8.946 euro.

Pensioen in eigen beheer

De Eerste Kamer heeft de stemming over een wetsvoorstel over uitfasering van het pensioen in eigen beheer voor directeur-grootaandeelhouders (DGA’s) onlangs op de valreep uitgesteld. Dit gebeurde op verzoek van staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën. Hij vreesde dat de staat door deze regeling veel geld zou mislopen, omdat mogelijk veel ondernemers de (toekomstige) indexatie van de opgebouwde pensioenafspraken op het moment van afkoop of omzetting in één keer ten laste van de winst zouden willen brengen. De staatssecretaris wil eerst de gevolgen van het wetsvoorstel in kaart brengen.

Jaarrekening digitaal

Vanaf 1 januari zijn kleine bedrijven verplicht om de jaarrekening digitaal aan te leveren bij de Kamer van Koophandel.

Lager verplicht loon voor dga van startup

Directeur-grootaandeelhouders (dga’s) van een startup zijn na de jaarwisseling niet langer verplicht zichzelf een belastbaar loon te geven van 44.000 euro. Ze mogen de eerste drie jaar aan zichzelf het wettelijk minimumloon uitkeren, zodat er meer ruimte is voor investeringen in het nieuwe bedrijf.

Vergoeding voor aannemen langdurig werklozen

Het wordt voor ondernemers aantrekkelijker gemaakt om mensen met een laag inkomen aan te nemen. Vanaf 1 januari kun je een tegemoetkoming krijgen als je bijvoorbeeld langdurig werklozen of mensen met een arbeidsbeperking aanneemt.

Starterskrediet omhoog

Het maximale starterskrediet stijgt in 2017 licht, van 35.549 euro naar 35.677 euro.

Normen eigen vermogen bijstand opgerekt

Je mag komend jaar mag als zelfstandige in de bijstand een vermogen hebben van  186.498 euro. Dat is iets hoger dan dit jaar (185.829 euro). Kom je boven de grens, dan wordt de uitkering gegeven in de vorm van een lening. Eigen vermogen dat aan je bedrijf is verbonden, wordt bij de berekening van dat bedrag buiten beschouwing gelaten.

No-riskpolis onbepaalde tijd geldig

Met een zogeheten no-riskpolis hoef je het loon niet door te betalen als een arbeidsgehandicapte werknemer ziek wordt. Vanaf 1 januari wordt deze polis voor onbeperkte tijd geldig. Dat was vijf jaar.

Niet meer verrekenen

Je mag als ondernemer geen verrekeningen, bijvoorbeeld voor huisvesting of ziektekostenpremies, met het wettelijk minimumloon meer toepassen.

AOW-leeftijd

De AOW-leeftijd gaat nog verder omhoog. Op 1 januari stijgt deze met drie maanden naar 65 jaar en negen maanden. Dit heeft als gevolg dat je nog langer AOW-premies moet betalen en je AOW-uitkering ook later zult ontvangen.

Heffingskortingen

Heffingskortingen zijn kortingen op de belasting die je bent verschuldigd. Hoe hoger de korting, hoe minder belasting je hoeft te betalen. De algemene inkomensafhankelijke heffingskorting gaat komend jaar iets omhoog voor mensen met een inkomen tot 19.982 euro. Verdien je meer, dan wordt deze heffingskorting steeds lager. Bij inkomens van 67.068 euro is deze teruggebracht tot nul.

De maximale arbeidskorting voor lagere inkomens gaat per saldo met 120 euro omhoog naar 3.223 euro. Hierdoor wordt werken voor lagere inkomens meer lonend. Voor inkomens vanaf 32.444 euro gaat de korting steeds verder omlaag. Dat is eerder dan nu: de afbouw begint nu vanaf 34.015 euro.

De ouderenkorting stijgt per saldo met 105 euro naar 1.292 euro.

Minimumloon iets omhoog

Het minimumloon gaat op 1 januari 2017 omhoog. De nieuwe bedragen kun je vinden op deze website.

Hoger vermogen bijstand

Zit je in de bijstand, dan mag je komend jaar een iets hoger vermogen hebben. Een alleenstaande ouder of een gezamenlijke huishouding mogen 11.880 euro eigen vermogen hebben. Voor een alleenstaande ligt de grens op 5.940 euro. Bij de berekening van het eigen vermogen telt ook de overwaarde op een eigen huis mee.

LEES OOK: Je huis en hypotheek: dit verandert er per 1 januari 2017

MIS OOK NIET: Familie en fiscus: dit verandert er per 1 januari 2017

Het bericht Werk en eigen bedrijf: dit verandert er per 1 januari 2017 verscheen eerst op Business Insider.

Lees het hele artikel: Werk en eigen bedrijf: dit verandert er per 1 januari 2017
Adverteren

Artikel marketing

Artikelen plaatsen