Medische zorg: dit verandert er per 1 januari 2017

Zullen de basisverzekering en het verplichte eigen risico in de toekomst blijven bestaan? Dat zal ongetwijfeld komend jaar duidelijk worden, als een nieuw kabinet aantreedt.

Tot het zover is, maakt het kabinet een pas op de plaats. Het eigen risico blijft voor het eerst in jaren gelijk. Ook worden ooglidcorrecties, borstprotheses voor vrouwen zonder borstgroei en medisch noodzakelijke besnijdenissen toegevoegd aan het basispakket. Verzekeraars hebben hun premies voor de basisverzekering wel verhoogd, met gemiddeld bijna 100 euro per jaar.

Dit verandert er in de zorg in 2017.

Basispakket

Er worden geen behandelingen uit het pakket gehaald, wel enkele toegevoegd. Zo wordt een ooglidcorrectie voor wie moeilijk kan zien vanwege een slap of verlamd bovenooglid vergoed vanuit de basispolis. Dit geldt ook het plaatsen van een borstprothese voor vrouwen die geen borstgroei hebben en medisch noodzakelijke besnijdenissen. Heb je last van etalagebenen (vernauwde bloedvaten in de benen), dan krijg je maximaal 37 behandelingen van de fysiotherapeut vergoed.

In de tandheelkundige zorg worden implantaten voor jongeren tot 23 jaar die blijvende snij- en hoektanden missen (door een afwijking of een ongeluk) vanuit de basisverzekering vergoed. Nu ligt die grens nog op 18 jaar.

Verder is er extra geld uitgetrokken voor eerstelijnsverblijf. Dat is opvang en voor patiënten die om medische redenen tijdelijk niet thuis kunnen wonen, na bijvoorbeeld een behandeling in het ziekenhuis.

Vanaf april kan elke zwangere vrouw die dat wil direct een NIPT-test laten doen, die screent op het syndroom van Down, Edwards en Patau. Je hoeft niet eerst een combinatietest te laten doen. Hiervoor moet je wel 175 euro betalen. De rest wordt door de overheid vergoed.

Premie basispolis

De premie voor de basisverzekering gaat volgens Zorgwijzer.nl komend jaar met ongeveer 7,95 euro per maand omhoog. Dat komt neer op een stijging van 95,40 euro per jaar. In die berekening zijn alle vier de mogelijke polissen (budget, natura, combinatie, restitutie) meegenomen. De gemiddelde basispremie bedraagt hiermee 109,62 euro per maand, uitgaand van een polis zonder verhoogd eigen risico.

Het verschil tussen de duurste en goedkoopste basispolis bedraagt 17 euro ofwel 204 euro op jaarbasis. Kies je voor een polis met beperkende voorwaarden, dan ben je 30 euro per maand (of 360 euro per jaar) voordeliger uit dan met de duurste basisverzekering. Je hebt dan echter geen vrije zorgkeuze.

Aanvullende verzekering

Ook de premies voor aanvullende verzekeringen veranderen en ook hier kunnen de verschillen groot zijn. Wil je geen onnodige kosten maken, houd je aanvullende verzekering dan goed tegen het licht en vergelijk het pakket met andere verzekeraars. Wees ook kritisch op de dekking en verzeker je alleen voor zorg die je ook echt nodig hebt.

Wil je switchen van verzekeraar, dan moet je er wel rap bij zijn. Je moet je vóór 1 januari je huidige polis opzeggen en voor 1 februari een nieuwe verzekering kiezen. Deze gaat dan met terugwerkende kracht in per 1 januari.

Tandarts

De tandartstarieven worden vanaf 1 januari geïndexeerd met 1,77 procent. De tarieven voor komend jaar vind je hier. Let wel: dit zijn maximumtarieven. Tandartsen kunnen ook lagere bedragen in rekening brengen. Wist je trouwens dat de tandarts verplicht is om je vóór je in de stoel stapt een kostenbegroting te geven als hij verwacht dat de behandeling meer gaat kosten dan 250 euro?

Voor eigenaren van een kunstgebit zijn er wat wijzigingen in de eigen bijdrage in aantocht. Heb je een implantaatgedragen kunstgebit, met kunstwortels, dan betaal je voor de onderkaak een eigen bijdrage van 10 procent van de kosten en voor de bovenkaak 8 procent. Nu is dat nog een vast bedrag van 125 euro.

Voor een gewoon kunstgebit bedraagt de eigen bijdrage komend jaar 25 procent en voor reparaties aan je kunstgebit 10 procent. Dit laatste geldt voor alle soorten kunstgebitten.

Voor de tarieven over orthodontie in het komende jaar kun je de website van vergelijkingswebsite Independer raadplegen. Overweeg je een beugel voor jezelf of voor je kind, laat je dan door verschillende praktijken informeren over de opties. Meer informatie over de bekostiging van een beugel, vind je in dit artikel.

Eigen risico

Voor het eerst in jaren wordt het verplichte eigen risico niet verhoogd. Net als dit jaar zul je de eerste 385 euro aan zorgkosten zelf moeten betalen. Je betaalt het eigen risico voor vrijwel alle zorg, behalve voor een bezoek aan de huisarts of verloskundige, kraamzorg en zorg uit de aanvullende verzekering. Ook de zorgkosten voor kinderen tot achttien jaar vallen buiten het verplichte eigen risico.

Wie wil besparen op de zorgkosten, kan besluiten om vrijwillig een hoger eigen risico te nemen, bovenop het wettelijk verplichte eigen risico. Dat kan een aantrekkelijke premiekorting opleveren. Bedenk wel dat deze optie loont alleen als je nauwelijks een beroep doet op gezondheidszorg. Dat valt vooraf helaas niet te voorspellen. Met één ziekenhuisopname bent je het kostenvoordeel kwijt.

Zorgverzekeraars kunnen trouwens komend jaar meer gezondheidsprogramma’s vrijstellen van het eigen risico. Nu hoef je bij sommige verzekeraars geen eigen risico te betalen voor programma’s die zich richten op diabetes en depressie. Komend jaar kunnen verzekeraars die ook doen bij andere programma’s, zoals dieetpreparaten of preventieprogramma’s.

Zorgtoeslag

De maximale zorgtoeslag voor alleenstaanden stijgt komend jaar naar 88 euro per maand: 5 euro meer dan nu. Heb je een partner, dan ontvang je maandelijks maximaal 170 euro, een toename van 12 euro. Om voor zorgtoeslag in aanmerking te komen, mag je inkomen niet hoger zijn dan 27.500 euro (tegen 27.000 euro nu). Voor partners geldt een limiet van 35.000 (tegen 33.500 euro nu). Deze grenzen zijn dus iets verhoogd.

LEES OOK: Familie en fiscus: dit verandert er per 1 januari 2017

MIS OOK NIET: Auto en trein: dit verandert er per 1 januari 2017

Het bericht Medische zorg: dit verandert er per 1 januari 2017 verscheen eerst op Business Insider.

Lees het hele artikel: Medische zorg: dit verandert er per 1 januari 2017
Adverteren

Artikel marketing

Artikelen plaatsen