Groot Dictee 2016: lees hier de volledige tekst van A.F.Th. van der Heijden terug

Vlaanderen heeft Het Groot Dictee der Nederlandse Taal gewonnen. De Vlaamse journalist Kristien Bonneure en lezer van De Morgen Marco Sanders versloegen in de finale het Nederlandse team van schrijver Gustaaf Peek en wildcard-deelnemer Roberto la Rocca. Vorig jaar won Nederland.

De woordenstrijd had traditioneel plaats in het gebouw van de Eerste Kamer in Den Haag en werd uitgezonden op NPO2. Daar traden 61 deelnemers aan die in totaal 1138 fouten maakten, een gemiddelde van achttien fouten per deelnemer.

De zestien prominente Nederlanders maakten gemiddeld 25 fouten en de Volkskrantlezers hadden een gemiddelde van vijftien fouten. Aan de Vlaamse zijde maakten veertien prominenten gemiddeld 21 fouten en de Morgenlezers hadden gemiddeld twaalf fouten.

Hieronder staat de integrale tekst van de 27e editie van Het Groot Dictee der Nederlandse Taal, dat zaterdagavond werd uitgezonden op televisie. De tekst is gemaakt door schrijver A.F.Th. van der Heijden. Glossolalie betekent klanktaal of tongentaal.


Glossolalie

Geen kladderadatsch, maar wat een gebakkelei over het Engels als academische voertaal en de virulente impact daarvan op de landstaal. Hier faalt elke conciliatie middels getoost met krambamboeli. Complicerende factor: de impardonnabele dociliteit van de Taalunie, toch gesubsidieerd om het Nederlands te protegeren, niet te abhorreren.

Men kan ook de hyperboreeërs op het perfide Albion ervan verdenken dat ze hun anorectische koloniale ambities willen revitaliseren door het idioom van de overzeese buren te infiltreren. Met anglicismen als boobytraps wordt alsnog een talig Angelsaksisch Gemenebest gecreëerd.

De vicedecaan van de bètafaculteit moge zonder restrictie voor verengelsing zijn, schrijver dezes is mordicus tegen. Als de Taalunie het Nederlands aan excavatie blootstelt, dan zal ik deze vijfde colonne attaqueren teneinde onze prachttaal voor dysthymie te behoeden.

De voorstanders bewieroken hypocriet deze internationalisering, onderwijl subcutaan blakend van commercialiteit. Het resultaat is hooguit een hybridisch Dunglish – glossolalie zonder zweem van religieuze extase.

Mijn gastheren zullen hierna wel een Groot Dictee in tot lingua franca geüpgraded steenkolenengels bestellen, riskerend dat tegenstanders van fossiele brandstoffen voor de Eerste Kamer komen demonstreren ten faveure van windturbines en fotovoltaïsche cellen.

Onze gevioleerde moerstaal kan nog qaly’s winnen via een didactisch angehauchte opiniepeiler die alle korte ei’s door lange wil remplaceren, daarmee zelf enigmatisch metamorfoserend tot stuttende pijler van een mening. Aldus kan ten langen leste de te steile helling naar een uitgebeende nationale stijl geslecht worden.

Het bericht Groot Dictee 2016: lees hier de volledige tekst van A.F.Th. van der Heijden terug verscheen eerst op Business Insider.

Lees het hele artikel: Groot Dictee 2016: lees hier de volledige tekst van A.F.Th. van der Heijden terug
Adverteren

Artikel marketing

Artikelen plaatsen